תקשורת ושפת גוף (CBL)

תיאור הסדנא:

בסדנא אציג את עקרונות התקשורת ושפת הגוף תוך דגש על היבטים תדמיתיים וניתוח השפעות פסיכולוגיות.

מטרות הסדנא:

 • הקניית ידע לגבי מושגים הקשורים לתקשורת ושפת גוף.

 • הגברת הבטחון העצמי ושיפור הערכה עצמית.

 • הגברת המודעות למסרים בלתי מילולים ולתדמית אישית.

 

נושאים נבחרים:

 • שפת גוף וחשיבותה באינטראקציה אנושית.

 • שימוש ומיקום של שפת הגוף בבית ובעבודה.

 • דימוי עצמי והשפעתו על שפת הגוף.

 • הקשר בין שפת גוף לתכונות אופי.

 • הקשר בין הבעת רגשות לבין תנועות גוף והבעות פנים.

 • הקשר בין שפת הגוף לשפה המילולית.

 • הלימה בין מסר מילולי ולא מילולי.

 • תדמית סגנון יציבה והופעה.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ