קבלת החלטות בתנאי אי וודאות (DMUU)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג הטיות שיפוטיות בדרכי החשיבה האנושית המבוססות על המחקר שבגינו זכה פרופ' דניאל כהנמן לפרס נובל בכלכלה לשנת 2002.

מטרות ההרצאה:

  • המחשה באמצעות דוגמאות לעדויות של קבלת החלטות שגויות וסיבות להיווצרותן.

  • הבנת תהליכי שיפוט ויוריסטיקות המאפיינות תהליכי חשיבה בכלכלה התנהגותית.

  • הגברת המודעות לכלים וטכניקות למיטוב תהליכי קבלת החלטות בתנאי אי וודאות.

 

נושאים עיקריים:

  • מושגי מפתח ואמונות כובלות.

  • תבניות חשיבה ודפוסי פעולה.

  • כשלים והטיות שיפוטיות.

  • תוחלת רווח ומצבי סיכון.

  • החלטות קבוצתיות ויחידניות.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ