ניהול נכון לכלכלת משפחה ובקרה תקציבית (EFFBC)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג ארגז כלים שימושי להתנהלות כלכלית נכונה תוך דגש על תכנון הוצאות משק בית וניהול תקציב משפחתי.

 

מטרות ההרצאה:

  • הקניית כלים וכללים להתנהגות כלכלית נכונה ולמחוייבות פיננסית לטווח ארוך.

  • הכרת שיטות שונות להתמודדות עם שינויים ולניהול תהליכי קבלת החלטות.

  • הגברת המודעות לאיתנות כלכלית והשפעות תקציביות לאיזון זוגי ומשפחתי.

 

נושאים עיקריים:

  • טכניקות להצבת מטרות ויעדים

  • נורמות וערכים התנהגותיים

  • השפעות והשלכות כלכלי

  • ותהעצמה ואחריות אישי

  • תתכנון וניהול תקציבי

  • ניתוח וסיווג עלויות

  • כלי מדידה והערכת תוצרים

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ