עקרונות למיתוג אישי והצגה אפקטיבית (EPPB)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג כלים וטכניקות לשיווק האדם כמותג כך שיעורר רגשות וערכים אצל אנשים אחרים תוך דגש על עיצוב מידע חזותי והעברת מסרים בצורה אפקטיבית.

 

מטרות ההרצאה:

  • הקניית ידע וכלים לבניית מיתוג אישי לשיפור דרכי התקשרות ולקידום תהליכים חברתיים.

  • המחשה באמצעות דוגמאות לעדויות של הטיות שיפוטיות וניתוחי כשל בהעברת מסרים וכוונות.

  • הגברת המודעות לתכנון וניהול נכון של פרזנטציה תוך דגש על הצגת חשיבות הנושא ותעדוף.

 

נושאים עיקריים:

  • הכנת מצגת וניהולה.

  • תהליכי מיצוב ומיתוג.

  • חרדות ופחד קהל.

  • אסטרטגיה תקשורתית ובניית מסרים.

  • הופעה חיצונית ושפת גוף.

  • ערכי מיקוד ובהירות.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ