עקרונות לניהול זמן אפקטיבי (ETMP)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג מיומנויות לניהול זמן שתכליתן לשפר את הפריון ולעמוד ביעדים תוך דגש על תכנון, הקצאה, הצבת מטרות, האצלת סמכויות, מעקב ובקרה, סידור עבודה וקביעת סדרי עדיפויות.

 

מטרות ההרצאה:

  • הקניית ידע תיאורטי ויישומי לגבי נושאים ומושגים הקשורים לתכנון וניהול זמן.

  • המחשה באמצעות דוגמאות לעדויות של בזבוז זמן, סיבות להיווצרותן והמלצות לפתרון.

  • הגברת המודעות לטכניקות מובילות לניהול זמן אפקטיבי תוך דגש על הטמעת ידע רוחבי.

 

נושאים עיקריים:

  • מושגים ועקרונות בניהול זמן.

  • גורמי השפעה פנימים וחיצוניים.

  • הצבת מטרות ו- M.B.O.

  • כלים ושיטות לניהול זמן אפקטיבי.

  • ניהול משימות ומשאבים קריטים.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ