ניהול רזה אינטגרטיבי (ILM)

תיאור הקורס:

הקורס מציג פילוסופיית ניהול הטוענת כי ניתן לייתר את "מרכיבי השומן" בארגון תוך הקפדה על נורמות איכות במקביל לגידול ברווחיות.

 

מטרות הקורס:

  • הקניית ידע תיאורטי לגבי נושאים ומושגים הקשורים לעקרונות ויישומים של ניהול רזה.

  • המחשה באמצעות דוגמאות לעדויות של בזבוז, סיבות להיווצרותן והמלצות לפתרון.

  • הגברת המודעות להטמעת ניהול רזה תוך דגש על פתרונות לוגיסטים ובקרה תקציבית.

 

נושאי הקורס:

  • מושגי מפתח וסוגי בזבוז.

  • מודל Kaizen ו-מודל S'5.

  • עקרונות לאבחון ואיתור.

  • צמצום ופעולות מניעה.

  • כלים ושיטות ליישום.

  • מטרות וביצוע Lean Assessment.

 

מטלה מסכמת:
הגשה והצגה של פרויקט גמר

 

מרכז הקורס: 

ד"ר רן בר עם - מרצה בכיר לניהול אינטגרטיבי ומומחה מוביל לייעוץ עסקי בגישה הנדסית.
 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ