שיפור יכולות באמצעות תשבצי הגיון (IMCC)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג עקרונות לפיתרון תשבצי היגיון תוך דגש על יישומים נוספים מעולמות תוכן שונים.

 

מטרות ההרצאה:

  • הקניית ידע מתחומי דעת רבים לשיפור יכולות למידה ריכוז וזיכרון לטווח קצר וארוך.

  • הקניית כלים לפיתוח תהליכי יצירתיות וחדשנות באמצעי למידה מגוונים וחוויתיים.

  • הנגשת תשבצי הגיון לציבור הרחב תוך דגש על תבנית לבניית הגדרה ופתרונה.

 

נושאים עיקריים:

  • בנייה וכתיבת הגדרות.

  • חשיבה לוגית והנמקה.

  • יכולות ריכוז ולמידה.

  • יישומים נוספים והשפעות.

  • זיכרון לטווח קצר וארוך.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ