ניהול מחסנים ואחזקה (MSM)

תיאור הקורס:

הקורס מציג שיטות מתקדמות לאחסון, אחזקה ואיתור פריטים תוך דגש על ניהול תנועות מלאי ויישומים של מודלים אינטגרטיביים בתוכנת ERP.

 

מטרות הקורס:

 • הכשרת מנהלים לניהול אפקטיבי במערך המחסנים של הארגון.

 • רכישת מיומנויות וטכניקות מתקדמות לניהול מלאי יעיל ולניתוב נכון של חומרים.

 • רכישת מיומנויות ומדדים לניהול אחזקה אפקטיבי.
   

נושאי הקורס:

 • הכרת מבנה ארגוני.

 • טכניקות וכלים ניהולים.

 • עבודה בגובה ונהלי בטיחות.

 • מבוא לתורת המסחר ותנאי רכישה.

 • הדרכת עובדים וניהול כוח אדם.

 • ניהול החזקה ויישום שיטות מתקדמות.

 • דיני עבודה ויחסי אנוש.

 • הבטחת איכות ואמינות.

 • ספרור קטלוגי ואיתור.

 • הכרת מידות ושימוש בלוחות המרה.

 • ניהול סוגי מלאי וסיווג לפי קבוצות.

 • מערכי אחסון ואמצעי שינוע והרמה.

 • מבוא לתכנון מחסנים ומידוף.

 • יישומי מחשב ומערכות מידע.

 

מטלה מסכמת:
הגשה והצגה של פרויקט גמר

 

מרכז הקורס: 

ד"ר רן בר עם - מרצה בכיר לניהול אינטגרטיבי ומומחה מוביל לייעוץ עסקי בגישה הנדסית.
 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ