אסטרטגיה ארגונית

זה להיות צעד אחד לפני כולם...

ייעוץ ארגוני והשמה

ייעוץ ארגוני מוכוון תוצאות מבוסס על עיצוב תרבות ונבנה בתיאום ובשותפות עם הדרג הניהולי. במסגרת הליווי אנו מבצעים אבחון רשתי כבסיס לתוכנית אסטרטגית התומכת בחיזוק וקידום התשתית הארגונית תוך דגש על הנעת עובדים וטיפוח ערכים ויכולות ליבה.
סל שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני המוצע בחברתנו מקיף את עולמות התוכן הבאים:

 

הטמעת ערכים וטיפוח יכולות

 • הטמעת ערכים התנהגותיים.

 • טיפוח יכולות ליבה ייעודיות.

 • טיפוח יכולת למידה ארגונית.

 • טיפוח יכולת חשיבה הנדסית.

 

הנעת עובדים וליווי אישי

 • הענקת כלים וטכניקות להעלאת מדדי בריאות ארגונית.

 • שיתופיות ושקיפות תוך דגש על תהליכי הערכה ומשוב.

 • קביעת תנאים להפעלת שכר עידוד לטווח קצר וארוך.

 • ליווי ואימון אישי המבוסס על תהליכי צמיחה והעצמה.

 

למידת עמיתים וליווי מקצועי

 • גיבוש ובניית צוותים לאיתור בעיות של איכות ופריון.

 • גיבוש צוותים מבוססי ידע לשיפור שיטות ותהליכים.

 • ליווי והדרכה המבוססת על הקניית מיומנויות מקצועיות.

 

קידום תקשורת ארגונית

 • קידום קשרי גומלין פורמאלים ובלתי פורמאלים בתוך הארגון.

 • קידום מערכת יחסי עבודה ומעורבות מול ספקים, לקוחות ומתחרים.

 

גיבוש חזון ועיצוב מבנה

 • גיבוש חזון וייעוד ובניית מטרות אסטרטגיות.

 • גיבוש תפיסת התפקיד וקביעת תחומי עיסוק ואחריות.

 • עיצוב מבנה ארגוני והגדרת ממשקי עבודה בין היחידות השונות.

 

פיתוח וליווי תהליכים

 • פיתוח ועיצוב תהליכים לניהול ידע ארגוני.

 • פיתוח ועיצוב תהליכים לאיתור וניהול סיכונים.

 • פיתוח ועיצוב תהליכים לקבלת החלטות ארגוניות.

 • ליווי והובלת תהליכי שינוי ממוקדים.

 • ליווי והובלת תהליכי גיוס והשמה.

 • ליווי והובלת תהליכי פרישה ופיטורין.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ