לחץ ושחיקה בעבודה (PER)

תיאור הסדנא:

בסדנא אציג תכנים להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה בעבודה תוך דגש על התמודדות עם משברים ולחצים נפשיים.

מטרות הסדנא:

 • הקניית ידע לגבי מושגים ונושאים הקשורים ללחץ ושחיקה בעבודה.

 • מתן טכניקות וכלים ייחודיים להתמודדות נכונה עם מצבי לחץ ושחיקה.

 

נושאים נבחרים:

 • מבוא ללחץ ושחיקה בעבודה.

 • כלים וטכניקות למניעת שחיקה.

 • לחץ אישי מול לחץ קבוצתי.

 • מחלות מקצוע ודרכי מניעה.

 • לחץ כגירוי, כתגובה וכאינטראקציה.

 • זיהוי ואיתור מקורות הלחץ.

 • איתור ואבחון פחד וחרדה.

 • טיפול והבעת רגשות.

 • כלים וטכניקות לבריאות נפשית.

 • הערכה ראשונית משנית ומחודשת.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ