עקרונות לניהול משא ומתן אפקטיבי (PMEN)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג את הכלים לניהול יעיל של משא ומתן להשגת היעדים הנדרשים תוך דגש על שמירה של כבוד הזולת ושימוש בכללי אתיקה.

מטרות ההרצאה:

  • הקניית ידע מתקדם וטכניקות מגוונות לשיפור תהליכי שכנוע ולתכנון והכנה של משא ומתן.

  • הבנת תהליכי החשיבה ולמידה של התנהגויות של מקבלי החלטות בניהול משא ומתן.

  • הגברת המודעות לטכניקות של תהליכי שכנוע והטמעת כללים לניהול משא ומתן מוצלח.

 

נושאים עיקריים:

  • מושגי מפתח ועקרונות לניהול משא ומתן.

  • כלים וטכניקות למצבי win-win.

  • שפת גוף וחלוקת קשב.

  • תיעוד ותחקור תהליכים.

  • אמנות השכנוע ואסטרטגיות "סגירה".

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ