ניהול הנדסת איכות (QEM)

תיאור הקורס:

הקורס מציג את מכלול דרישות האיכות במחזור חיים של מוצר ו/או שירות לאורך כל שלביו תוך דגש על אימות תהליכים ואימוץ תקינה בינלאומית.

 

מטרות הקורס:

 • הכשרת מנהלים להערכת תוצרים ולפיתוח מתמשך של מערכות איכות.

 • הקניית טכניקות מתקדמות וכלים יישומיים לשיפור איכות מתמיד.

 • הכנה לבחינות הסמכה (QCE) מטעם האיגוד הישראלי לאיכות.
   

נושאי הקורס:

 • משאבי אנוש והתנהגות ארגונית.

 • כלכלת איכות ועלויות איכות.

 • בקרת איכות ומדדי הערכה.

 • תורת המדידה ודגימות קבלה.

 • מבדקי איכות ותקינה בינלאומית.

 • נהלי עבודה ומערכות איכות.

 • הדרכה ופיתוח.

 • ביקורת ובחינה.
   

מטלה מסכמת:
הגשה והצגה של פרויקט גמר

 

מרכז הקורס: 

ד"ר רן בר עם - מרצה בכיר לניהול אינטגרטיבי ומומחה מוביל לייעוץ עסקי בגישה הנדסית.
 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ