ניהול שיווק שירותים (SMM)

תיאור הקורס:

הקורס מציג את הפער בין השירות הנתפס לבין השירות בפועל תוך דגש על שימוש במודלים מקובלים והערכה לתהליכים ותוצרים.

 

מטרות הקורס:

  • הכשרת מנהלים לניתוח וניהול מערכות שירותיות בסביבה תחרותית ודינמית.

  • הענקת טכניקות מתקדמות וכלים יישומיים לשיפור איכות השירות הארגון.

 

נושאי הקורס:

  • סוגי ביקוש ואסט' מומלצות.

  • חקר שווקים והתנהגות צרכנים.

  • הצגה וניתוח תמהיל שיווק מלא.

  • ניתוח תיק מוצרים ושירותים.

  • ניתוח ומיצוב סביבה שיווקית.

  • מודל מסגרת השירות ומחזור חיים.

  • מודל הפערים ושרשרת הרווח.

  • שרשרת הערך ובידול שירותים.

 

מטלה מסכמת:
הגשה והצגה של פרויקט גמר

 

מרכז הקורס: 

ד"ר רן בר עם - מרצה בכיר לניהול אינטגרטיבי ומומחה מוביל לייעוץ עסקי בגישה הנדסית.
 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ