בטיחות ובריאות תעסוקתית (SOH)

תיאור הסדנא:

בסדנא אציג את עקרונות הבטיחות והסיבות לתאונות עבודה תוך דגש על היבטים בריאותיים וניתוח גורמי סיכון.

 

מטרות הסדנא:

 • הקניית ידע לגבי נושאים ומושגים הקשורים לעקרונות הבטיחות ותחיקה בטיחותית.

 • בנייה וניתוח סקר סיכונים תוך דגש על עלויות וחישוב מדדי חומרה ותדירות תאונות.

 • הגברת המודעות לשמירה על בריאות מירבית ומניעת מחלות מקצוע בסביבה דינמית.

 

נושאים נבחרים:

 • מושגי יסוד ותחיקה בטיחותית.

 • עלויות ישירות ועקיפות.

 • סקר סיכונים וחקר תאונות.

 • אחריות מעביד וחובות עובד.

 • ליקויים הנדסים והגנת מכונות.

 • ציוד מגן ונזקי סביבה.

 • עקרונות לכיבוי אש ומניעת שריפות.

 • סיכוני חשמל וכימיכלים.

 • עבודות בגובה וציוד הרמה.

 • מחלות מקצוע ובריאות תעסוקתית.

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ