העלות האמיתית של מנת פלאפל (TACF)

תיאור ההרצאה:

בהרצאה אציג את מכלול העלויות המשתנות והעלויות הקבועות למנת פלאפל תוך דגש על מחיר מינימום ותרשים לנקודת איזון תפעולית.

 

מטרות ההרצאה:

  • הבנת מערכת תמחירית להספקת מקור מידע מהימן לגבי רווחיות מוצר ו/או שירות.

  • הכרת שיטות שונות לתמחור וניתוח עלויות מוצר לשיפור בתהליכי קבלת החלטות.

  • הגברת המודעות לניהול ובקרה של עלויות במסגרת שימוש בחשבונאות ניהולית.

 

נושאים עיקריים:

  • מושגי מפתח וסיווג עלויות ייצור

  • היקפי ייצור וכדאיות ייצור

  • תמחיר תרומה מול תמחיר ספיגה

  • ניתוח והשוואה בין חלופות ייצור

  • עלויות תקורה והעמסת עלויות

 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ