ניהול פרויקטים וטכנולוגיה (TPM)

תיאור הקורס:

הקורס מציג כלים וטכניקות להובלת פרויקטים מוצלחים בארגונים ומתמקד בניהול, ייזום, תכנון ובקרת פרויקטים מורכבים המשולבים בטכנולוגיות מתקדמות.

 

מטרות הקורס:

  • הקניית טכניקות וכלים לתכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים בכלל ופרויקטים טכנולוגיים בפרט.

  • הקניית ידע אינטגרטיבי לתפעול וביצוע של פרויקטים טכנולוגים מורכבים בתנאי אי וודאות.

 

נושאי הקורס:

  • הגדרת פרויקט ומאפייניו.

  • ייזום וניהול פרויקט.

  • ניתוח ובחירת חלופות.

  • מודלים: PMBOK, PERT.

  • תכנון וניהול תכולת עבודה.

  • תכנון וניהול תקציבי.

  • תזמון פעילויות וניהול סיכונים.

 

מטלה מסכמת:
הגשה והצגה של פרויקט גמר

 

מרכז הקורס: 

ד"ר רן בר עם - מרצה בכיר לניהול אינטגרטיבי ומומחה מוביל לייעוץ עסקי בגישה הנדסית.
 

© 2016 כל הזכויות שמורות לבר-עם ייעוץ עסקי בגישה הנדסית בע"מ